LikedIn LikedIn Blog

Referenties

Ranking

De Net Promoter Score (NPS) peilt bij onze deelnemers in welke mate hij / zij onze activiteiten aan anderen zou aanbevelen.

 

Concreet krijg je na gebruikmaking van onze diensten de volgende vraag gesteld:

‘In welke mate zou jij Performance Coaching aanraden aan vrienden / familie/ collega’s?’

 

Hierop kan je een antwoord geven op een 11-puntenschaal van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk).

Naar gelang de score die op bovenstaande vraag gegeven wordt onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

  • Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben;
  • Passief tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben;
  • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben.

 

De NPS wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotors en Criticasters. De NPS zelf wordt niet uitgedrukt als percentage maar als een absoluut getal, dat zich ergens tussen -100 en +100 situeert.

Als je bijvoorbeeld 25% Promotors hebt, 55% Passief tevredenen en 20% Criticasters (totaal: 100%), dan bedraagt de NPS 25% - 20% = +5.

 

Huidige score0
NPS score

Likes
Anderen vinden van ons:

Tonni Tielens - Sioux
Will Robben
Erik Botter - FIT professionals
Rob van Kaathoven - NeoVito
Willem Timmers - I-team
Jac Slits - BMConsultants
Peter Faas - Hotel Noordzee
Cornel Borst - AC Borst Bouw
Aanmelden Performance Coaching