LikedIn LikedIn Blog

Competenties

Rupsen gooien vaak meerdere keren in hun groeiproces hun huid af. Naarmate de rups te groot wordt voor zijn verpakking, breekt de huid open en komt de(zelfde) rups met een nieuwe huid.

 

Trends

In het werken bij of voor organisaties passen bij jou de volgende ‘trends’:

• in plaats van ‘controle & regels’ wens jij ‘vertrouwen’: jij kiest zelf hoe je doelen en resultaten gaat behalen;
• in plaats van ‘vakmanschap’ wens jij ‘professionaliteit’: het team bepaalt het succes en jij draagt bij aan het geheel;
• in plaats van ‘bijwonen’ wens jij ‘bij te dragen’: jij mag dingen doen waar je goed in bent.

   

 

Daardoor:
• is in organisaties de collectieve ambitie leidend;
• verdwijnt in organisaties de traditionele piramidestructuur; bestaan er geen organogrammen meer;
• verdwijnen taakomschrijvingen, functieaanduidingen en komen er rollen voor in de plaats met de daarbij behorende verantwoordelijkheden;
• is samenwerken gebouwd op fundamenten van wederzijds vertrouwen;
• wordt er van ieder creativiteit gevraagd om een extra stap te zetten.
   

Competenties

Jij kunt bij deze ‘trends’ op drie niveaus presteren. Op elk niveau passen specifieke competenties:

1. Op organisatie – niveau passen kerncompetenties: het concurrentievoordeel van je organisatie, voortvloeiend uit de visie, missie en strategie, vertaalt in observeerbare kenmerken;
2. Op proces – niveau passen competenties bij rollen: het noodzakelijke gedrag en de benodigde kennis om succesvol te zijn in je specifieke rol of rollen;
3. Op persoonlijk niveau passen je persoonlijke competenties: het gedrag en de kennis die jou als persoon in je organisatie succesvol maken.

 

Bij elk competentie – niveau heb jij naast je reeds verworven competenties ook weer specifieke behoeften om bepaalde competenties te ontwikkelen.

 
Nu komt Van Rooij Performance Coaching voor je in beeld. Bij het in kaart brengen van je persoonlijk ontwikkelplan maak jij gebruik van het Business Kompas: zie Quinn model.

 

Coaching is hierbij de sleutel. Feedback is er een onderdeel van. Coachen bestaat ook uit het motiveren, inspireren en het stellen van de juiste vragen. Jij dient daarbij de bereidheid te hebben om een bepaalde taak te ondernemen. Aanmelden Performance Coaching