LikedIn LikedIn Blog

Teamrollen Belbin

Deze toets is een oefening in het waarnemen van jouw eigen kwaliteiten. Dat zijn doorgaans die kwaliteiten, waarvan je het ‘gewoon’ vindt dat jij ze hebt.

Er zijn zeven thema’s beschreven. Bij ieder thema zijn acht mogelijke antwoorden genoemd. Door de invulling van deze toets worden jouw motivaties bij de respectievelijke thema’s systematisch in beeld gebracht. Het uitgangspunt is vanzelfsprekend dat je eerlijke antwoorden geeft.

Verdeel totaal 10 punten over de acht antwoord-alternatieven. Geef het antwoord dat het beste bij je past de meeste punten. Als er maar één antwoord past, geef je dit 10 punten. Sluiten er bij jouw mening bijvoorbeeld drie antwoorden aan, dan kan de puntenverdeling als volgt zijn: 5 punten voor het beste alternatief, 3 punten voor het een na beste en 2 punten voor het derde antwoord. Alternatieven die je niet aanspreken geef je 0 punten.

Voorbeelden van puntenverdelingen zijn:

0 0 0 0 0 0 10 0
0 0 5 0 5 0 0 0
1 0 4 0 3 2 0 0


Je krijgt per blok één thema voorgelegd. Na beantwoording van deze vraag krijg je de volgende thema voorgelegd. Je kunt niet terugbladeren. Denk dus goed na voordat je jouw antwoord invult.

Nadat je alle zeven thema’s beantwoord hebt, nemen wij binnen twee werkdagen telefonisch contact met je op. Samen met jou bepalen wij dan wie van jouw omgeving ook deze (aangepaste) vragen voor je mag invullen. Je ontvangt daarna via de e-mail van ons instructies hoe je dit kunt organiseren.

Nadat jouw omgeving deze vragenlijst heeft ingevuld, ontvang je van ons een analyserapport waarin jouw teamrollen beschreven staan. Een persoonlijke coach van Performance Coaching bespreekt dit analyserapport met jou.
 
« vorige pagina

 Aanmelden Performance Coaching