LikedIn LikedIn Blog

Organizational Culture Assessment (OCA)

Het doel van het Organizational Culture Assessment (OCA) is vast te stellen hoe de organisatie ervoor staat op zes centrale dimensies van een organisatiecultuur. Deze dimensies worden gedetailleerd behandeld. Invulling van het OCA verschaft je een beeld van de wijze waarop jouw organisatie functioneert en van de waarden waardoor ze wordt gekenmerkt. Goede of foute antwoorden bestaan niet, evenmin als een goede of een foute cultuur. Verschillende organisaties zullen naar alle waarschijnlijkheid ook verschillende antwoorden opleveren. Beantwoord voor een zo accuraat mogelijke culturele diagnose de items dan ook zo nauwkeurig mogelijk.

Je wordt gevraagd jouw organisatie op deze items een score toe te kennen. Teneinde te kunnen bepalen om welke organisatie het daarbij gaat, kijk je naar de organisatie die wordt geleid door jouw baas, de strategische bedrijfseenheid waartoe je zelf behoort, of de duidelijk afgebakende organisatie-eenheid waarvan je deel uitmaakt. Aangezien het instrument buitengewoon nuttig is om te kunnen vaststellen hoe de cultuur kan worden veranderd, richt je op de culturele eenheid waar de verandering zal moeten plaatsvinden. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin de cultuur van de complete Ford Motor Company te beschrijven, want die is daarvoor gewoon te groot en te complex. De nieuwe bedrijfseenheid voor het ontwerpen van een bepaald product verschilt aanzienlijk van een pershal of een afdeling klantenservice. Houd daarom tijdens de beantwoording van de items de organisatie voor ogen die door de strategie die je ontwikkelt, kan worden beïnvloed.

Het OCA bestaat uit zes vragen. Elke vraag bestaat uit vier uitspraken. Verdeel over deze vier uitspraken 100 punten, afhankelijk van de mate waarin elke uitspraak past bij jouw eigen organisatie. Ken een groot aantal punten toe aan de uitspraak die het best bij jouw organisatie past. Een voorbeeld: als je meent dat uitspraak A sterk overeenkomt met jouw organisatie, de uitspraken B en C daarmee enigszins overeenkomen en uitspraak D nauwelijks, geef dan 55 punten aan A, 20 punten aan B en C elk en 5 punten aan D. Let erop dat het totaal voor elke vraag uitkomt op 100.

Merk op dat de eerste zes vragen in de antwoordkolom "Nu" staan. Deze antwoorden betekenen dat je de organisatie beoordeelt zoals ze nu is. De daarop volgende zes vragen hebben een antwoordkolom met "Gewenst", en daarin beoordeel je jouw organisatie zoals je haar over vijf jaar wilt zien om succesvol te kunnen zijn. Merk verder op dat de beide zes vragen afgezien van de antwoordkolom identiek zijn.
 
« vorige pagina

  Aanmelden Performance Coaching