Facebook LikedIn LikedIn Blog

Klantreis

Jij ziet de wereld niet zoals hij is, maar zoals jij bent. Maar als de wegenkaart niet klopt zal jij ook de juiste weg niet vinden.

Bij elke competentie kan jij je huidige en je gewenste situatie in meetbare grootheden vaststellen. Hierdoor ontstaat er een transformatietraject of een doorbraaktraject, gebaseerd op resultaatgericht gedrag.

Jouw ontwikkelreis kent de volgende stappen:


Stap 1: kennismaking

In een vrijblijvend gesprek maak jij kennis met je coach. Jij legt je persoonlijke achtergronden uit aan je coach. De coach legt ook zijn manier van denken en handelen aan je voor.
In dit kennismakingsgesprek vertel jij wat je gewenste situatie is. Jij maakt al een paar scans waardoor de coach een juist beeld van je kan vormen.

Stap 2: analyse

Via Internet maak jij nog aanvullende scans. De coach werkt nu een voorstel op maat uit met je profielschets als basis.

Stap 3: afstemming

Samen met de coach neem je het voorstel door. Jij geeft nu wel of geen 'groen licht' voor zowel de aanpak als de bijbehorende investering.

Stap 4: 1e coachgesprek

De coachgesprekken vinden minimaal 1 keer in de 8 weken plaats. De tijdsduur van zo'n gesprek is maximaal 2 uur. De locatie wordt in onderling overleg bepaald. Elk gesprek levert huiswerk op: opdrachten om uit te voeren.

Stap 5: e-coaching

Tussentijds hou jij je coach via de mail wekelijks op de hoogte. Hiervoor pas jij op een vast moment zelfreflectie toe. De coach geeft je via de mail feedback.

Stap 6: vervolggesprekken

Afhankelijk van je ontwikkelplan vinden er een aantal gesprekken plaats.

Stap 7: afronding

In het laatste gesprek bespreek jij je bereikte resultaat.

Aanmelden Performance Coaching