LikedIn LikedIn Blog

Veel ondernemers gaan nu door het putje

De vele crisissen stapelen zich op. De overheid is hierdoor sterk verdeeld en komt met zwakke reactieve handreikingen. De consumenten hebben geen sterke schouders meer. Bij veel organisaties staat het water tot aan de lippen. Deskundigen duiken in de media over elkaar heen. Maar echte Ondernemers staan nu op: visionairs die bedreigingen omzetten in kansen. De rest gaat op termijn ‘door het putje’.

 

Quinn Association
In de Quinn Association, een vereniging van zelfstandige consultants, trainers en coaches die het businessmodel van Robert Quinn als leidraad gebruiken in hun activiteiten, analyseren wij organisatievraagstukken van diverse branches in verschillende nationaliteiten. Diverse visies, missies, focusmogelijkheden, organisatiestructuren en -culturen krijgen koppelingen met elkaar om tot succesvolle strategische actiestappen te komen. Persoonlijkheidsprofielen en ondernemersprofielen krijgen daarbij telkens aanscherpingen in het gewenste gedrag voor ondernemers in de huidige tijdsgeest.

 

Benadering van vraagstukken
In het kleurdrukdenken van Léon de Caluwé en Hans Vermaak worden vijf kleuren onderscheiden, waarmee zij verschillende manieren van denken en handelen uitwerken in het veranderen van mensen en organisaties. Vier van deze kleuren zijn gekoppeld aan het model van concurrerende waarden van Robert Quinn:

  • Rood: vakmensen die stevig met elkaar discussies voeren vinden zich belangrijk;
  • Blauw: het (financiële) proces is leidend;
  • Geel: de klant staat in alles voorop;
  • Groen: externe ontwikkelingen in kansen omzetten is de drijfveer.

Veel vraagstukken worden met een interne gerichtheid aangepakt: hebben wij de juiste en voldoende vakmensen (rood), hoe behouden wij controle, hoe kunnen wij op kosten besparen, hoe kunnen wij bepaalde kosten doorberekenen, hoe houden wij uiteindelijk onze aandeelhouders tevreden (blauw)?
Externe ontwikkelingen vragen echter ook om een externe gerichtheid: wat willen onze klanten, hoe houden wij contact met onze klanten (geel), welke ontwikkelingen zijn belangrijk, waar liggen nog meer gezamenlijke kansen en wat vragen die van onze organisatie (groen)?

 

Constateringen
Het zijn spannende tijden. Tussen al het gejammer en onterechte verwijzingen naar de overheid staat een nieuwe generatie van ondernemers op. Zij zijn gedreven door hun zingeving, zij zijn op veel terreinen creatief, zij hebben ambities, zij wachten niet af, zij draaien ‘alles’ om, zij kijken niet om naar ‘vroeger’, zij staan zelf in de markt, zij hebben continu contact met de klant, zij dagen hun medewerkers uit, zij verafschuwen ‘controle’, zij zijn online, zij maken optimaal gebruik van (technologische) ontwikkelingen, zij vinden elkaar, zij kleuren buiten de lijntjes, zij lossen hun financiële vraagstukken zelf op, zij zijn oplossingsgericht, zij hebben een uitgebalanceerde life-style, kortom: ‘frisse groene ondernemers’. Deze ondernemers geven anderen en elkaar volop ‘energie’.Aanmelden Performance Coaching