LikedIn LikedIn Blog

Lastige tijd?

Elke sector worstelt tegenwoordig met personeelskrapte. In diverse media zie en lees je hierover allerlei ‘klaagzang’. Op steeds meer plaatsen zie je borden langs de weg en op auto’s met ‘personeel gezocht’ en oproepen om vooral snel te solliciteren. Wat is er aan de hand?

 

De generatie die bekend staat als de Baby Boomers is gestopt met werken: hun tijd zit erop. De kenmerken van deze omvangrijke generatie zijn statusgevoeligheid, zij streven zekerheid na en zijn vooral workaholics. De generatie die nu in geringere omvang de arbeidsmarkt instroomt, staat bekend als Generatie Z. De kenmerken van deze generatie zijn: ondernemend, bezig met duurzaamheid, zij ademen technologie, zijn onafhankelijk en competitief. Het ‘oud denken en oud doen’ moet plaats gaan maken voor ‘nieuw denken en nieuw doen’. Deze laatste aanpak is zelfs voor het gros van de tussenliggende generaties, die al kritischer werden in hun werk / privé – balans, lastig.

 

 

Bij het indelen van werkzaamheden volharden veel ondernemingen in het hanteren van functiebeschrijvingen. Behalve de naam van de functie worden de plaats van de functie in de organisatie, het doel van de functie, de verantwoordelijkheden, de verschillende taken, de vereiste competenties met gewenste diploma’s en het aantal jaren ervaring in allerlei details beschreven. De managers bewaken met functioneringsgesprekken het gehele proces.

 

Generatie Z wenst weliswaar heldere taken, maar die taken willen zij met een (zelfgekozen) team in hun eigen tijdsplanning met eigen technieken uitvoeren.

 

Om de hierbij behorende flexibiliteit als organisatie aan te kunnen reiken, is het werken met rollen een mooie oplossing. Je legt alle taken van alle functiebeschrijvingen op tafel. Een beperkt aantal taken bundel je tot een specifieke rol. Elke rol krijgt een specifieke naam, zoals Koersbepaler, Netwerker, Verkenner, Relatiebeheerder, Regisseur, Rapporteur, Kennisdrager of Probleemoplosser. Elke rol krijgt maximaal twee observeerbare gedragingen om die rol volgens de mening van de klant succesvol te realiseren. Elke rol vereist een aantal uren per week. Rollen kunnen gecombineerd worden tot de hoeveelheid uren die men wenst te werken. Elke rol krijgt een bepaalde belangrijkheid voor de organisatie met een bijpassende beloning. Hoe bepaal je die belangrijkheid, het ‘gewicht’ van een rol?

 

Uit de door ons georganiseerde sessies met een aantal visionairs uit verschillende sectoren kwam naar voren dat het voortbestaan van ondernemingen bepaald wordt door drie factoren. De belangrijkste factor is dat ondernemingen nu vooral antwoorden moeten hebben op de snelle ontwikkelingen in de wereld. Succesvolle ondernemers kennen hun markt en zien altijd kansen. De tweede belangrijke factor is dat ondernemingen klantgericht moeten zijn. De klant is door Internet goed geïnformeerd en bepaalt op basis hiervan of de aangereikte oplossing goed past en of ieder de taken goed vervult. Als laatste factor noemden de visionairs dat een onderneming aantrekkelijk moet zijn voor talenten. Talenten wensen een eigen regie en willen uitgedaagd worden.

 

Rollen die met het bepalen van de strategie te maken hebben, scoren op basis van die drie factoren het hoogst. Vervolgens de rollen die direct in contact staan met de klant. Daarna komt het vakmanschap. Rollen die zich bezig houden met het proces scoren het laagst.

 

Voor Generatie Z komt daar ook nog een passende zingeving bij voor zowel zichzelf als ook voor de organisatie waar zij willen werken. In die passende zingeving wordt duurzaamheid steeds belangrijker.

 

Bij de vertaalslag van zingeving hoort een aantal principes: waarden die met het daarbij behorende gedrag met elkaar gedeeld worden. Wanneer wie dan ook zich niet volgens deze manieren van doen gedraagt, wordt daar niet mee samengewerkt. In onze netwerkorganisatie wijzen wij prospects, die onze concrete manieren van doen niet onderschrijven, af ongeacht de mogelijke omzet.

 

Kortom: een nieuwe context vereist een andere aanpak, waarbij focus voor elke samenwerking steeds belangrijker wordt.Aanmelden Performance Coaching