LikedIn LikedIn Blog

Hier wil je niet werken...

Elke sector worstelt met personeelskrapte. In de verschillende media zie en hoor je hierover veel klaagzang. Overal zie je borden met ‘personeel gezocht’ en oproepen om te solliciteren. De vraag is of je bij dergelijke ondernemingen wel moet gaan werken!

 

Quinn Association
In de Quinn Association, een vereniging van zelfstandige consultants, trainers en coaches die het businessmodel van Robert Quinn als leidraad gebruiken in hun activiteiten, analyseren wij organisatievraagstukken van diverse branches in verschillende nationaliteiten. Diverse visies, missies, focusmogelijkheden, organisatiestructuren en -culturen krijgen koppelingen met elkaar om tot succesvolle strategische actiestappen te komen, passend in de huidige tijdsgeest.

 

Generatie Z
Generatie Z is geboren tussen 1997 en 2012 en ‘stromen’ nu de arbeidsmarkt op.
De kenmerken van deze generatie zijn: ondernemend, ademen technologie, persoonlijk contact belangrijk, competitief, open voor verandering, onafhankelijk, open minded, bezig met duurzaamheid. Zij wensen heldere taken, die zij met een (zelfgekozen) team in hun eigen tijdsplanning met eigen techniek willen uitvoeren.


Oud denken en oud handelen
Voor het indelen van de werkzaamheden hanteren veel ondernemingen functiebeschrijvingen. Behalve de naam van de functie worden plaats in de organisatie, doel van de functie, verantwoordelijkheden, de verschillende taken, vereiste competenties met opleidingen en ervaringen in detail beschreven. Met deze aanpak legt men medewerkers als het ware aan de ketting.

 

Nieuw denken en nieuw handelen
Om de gewenste flexibiliteit aan te reiken, worden in het nieuwe denken en handelen rollen aangereikt in plaats van functies. Een aantal taken bundel je tot een rol. Zo’n rol past dan perfect bij persoonlijke competenties. Bij de invulling van dergelijke rollen past creativiteit, zoals verbinder, kennisdrager, regisseur, trendcatcher, klantenknuffelaar. Via storytelling (op o.a. de social media) geven huidige medewerkers hun leuke ervaringen door, waarbij alleen de overkoepelende principes leidend zijn in de samenwerking. De collectieve ambities zorgen voor uitdagingen. Nieuwe medewerkers staan in de rij.Aanmelden Performance Coaching